Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

• Προετοιμασία του συντρόφου. Υποχρεωτική η παρακολούθηση, συμμετοχή του σε ομάδες προετοιμασίας.
• Σκέψεις και συναισθήματα του συντρόφου σχετικά με το τοκετό και ειδικά με τον τοκετό στο σπίτι.
• Συζήτηση και ανταλλαγή προβληματισμών ή εμπειρίας ανάμεσα στη σύντροφο και τις Μαίες.
• Συμμετοχή του συντρόφου στη διαδικασία του τοκετού με μεθόδους όπως είναι το μασάζ, το άγγιγμα, θέσεις, στάσεις κ.α.