ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

• Παράγοντας χρόνος σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
• Ασφαλής μεταφορά(ασθενοφόρο).
• Περιορισμένος εξοπλισμός.
• Απειρία των Μαιών-Μαιευτήρων όσον αφορά τους τοκετούς
κατ’ οίκον.
• Κεφαλοπυελική δυσαναλογία.
• Πρόπτωση ομφαλίδος.
• Μεγάλη διάρκεια 2ου σταδίου.
• Δυστοκία.
• Αναπνευστικά προβλήματα νεογνού.
• Αιμορραγία λοχείας.