ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

• Επιθυμία της επιτόκου
—• Φυσιολογική εγκυμοσύνη
—• Αυτόματη έναρξη τοκετού
•— Μονή κύηση
—• Τελειόμηνη κύηση μεταξύ τέλους της 37ης και της 41ης και 3 μέρες
—• Κεφαλική προβολή
• —Φυσιολογικό καρδιοτοκογράφημα
• —Ρήξη θυλακίου <18 ώρες
• —Απουσία λοίμωξης και πυρετού
• —Απαγορεύεται η χρήση oxytocine
—• Απαγορεύεται η χρήση αναλγησίας και επισκληριδίου
—• Το νοσοκομείο και το Κ.Φ.Τ. να πληρούν τις προϋποθέσεις  – Ύπαρξη πρωτοκόλλων
—• Να υπάρχει έρευνα
—• Το προσωπικό να είναι έμπειρο
—• Η θερμοκρασία του νερού μέχρι 37,5°C
• —Η διαστολή >3cm