ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΚΟ:

• Να κάνει χρήση του νερού όταν υπάρχουν αντενδείξεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΡΟ:

• Αναπνευστική δυσχέρεια

• Εισρόφηση-πνιγμός

• Υπονατριαιμία (σπασμοί)

• Λοίμωξη

• Ρήξη ομφαλίου λώρου

• Επιπεφυκίτιδα

• Υποξία