ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

• —Άρνηση της επιτόκου
—• Παθολογικό καρδιοτοκογράφημα
—• Πολύδυμη κύηση
• —Πολυτόκος
• —Πρόωρος τοκετός
• —Πλακουντιακή ανεπάρκεια
—• Ανώμαλες προβολές
—• Δυσαναλογία
—• Προεκλαμψία
—• Προβλήματα κυκλοφορικού συστήματος
—• Μολύνσεις – Λοιμώξεις
—• Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη εμβρύου
—• Εργώδης τοκετός
• —Παρατεταμένος τοκετός
• —Προηγηθείσα Καισαρική Τομή
—• Ιστορικό αιμορραγίας
• Ιστορικό ρήξης 3ου βαθμού