ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ:

•Προϋποθέσεις
•Αντενδείξεις
•Πλεονεκτήματα
•Μειονεκτήματα
•Οφέλη
•Επιπλοκές

 

•Επίσκεψη στο χώρο
•Video
•Φυλλάδια