Προετοιμασία επιτόκου

12/06/2012ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΟΚΟΥ

•  Έλεγχος των προϋποθέσεων

•   Ζωτικά σημεία

•   Καρδιοτοκογράφημα

•   Κολπική εξέταση

•   Υποκλυσμός

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

•  Λήψη  νερού

•  Αλλαγή θέσεων (στο πλάι, ανάσκελα, γονατιστή, καθιστή, γονατιστή στα τέσσερα)

•  Διαλείμματα

•  Καταγραφή της πορείας και των πρακτικών

•  Παρατήρηση

 

ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ