ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΣΤΑΔΙΟ

 

 

 

•  Μπορεί να γίνει μέσα στο νερό

•  Ή να βγάλουμε τη γυναίκα εκτός