ΓΕΝΝΗΣΗ

•  Απαραίτητα δυο έμπειρες μαίες ή ιατρός και μαία

—•  Το νεογνό πρέπει να γεννηθεί μέσα στο νερό. (μετά τον τοκετό το κεφάλι έξω, το σώμα μέσα στο νερό για σταθερή θερμοκρασία)
•  —Απαγορεύεται η γέννηση της κεφαλής έξω από το νερό
—•  Ανάνηψη νεογνού όπως σε κάθε είδους τοκετό