ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ

•Καρδιοτοκογράφος νερού
•Μακριά γάντια
•Αντισηπτικά
•Θερμόμετρο
•Μαξιλάρια
•Καθρέπτης
•Απόχη